TPRA1002 - Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Obligatoriske aktiviteter

  • Individuelle øvinger - 4 av 4 godkjent

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørfag, bygg og anlegg (FTDESBY)
Ingeniørfag, elektro (FTDESEL)
Ingeniørfag, kjemi/prosess (FTDESKJ)
Ingeniørfag, maskin (FTDESMA)

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.