course-details-portlet

TPK4128 - Industriell mekatronikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100 1 semestre A
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i mekatronikk for industrielle produksjonssystemer. Dette omfatter oppbygging, virkemåte, bruk og programmering av en-korts datamaskiner, PLS og andre industrielle datasystemer. Bruk og oppbygging av innebygde- og sanntids datasystemer, industrielle bussystemer, grensesnitt, operativsystemer, og kommunikasjonsprotokoller for disse. Bruk av C,Linux og tcp/ip på bla Raspberry PI, Python, ROS, virtuelle maskiner, datasyn, OPC-UA, samt utvalgte konsepter i Industri 4.0 gjennomgås og øves. Videre presenteres sensorer, aktuatorer, kraftforsyninger, motorstyringer, pneumatikk, hydraulikk, pålitelighetsasapekt i datamaskinsystemer og utviklingsmetodikk. Studentene gis praktiske ferdigheter gjennom omfattende, ukentlige laboratorieøvinger med stor vekt på praktisk programmering.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi kunnskap om: Design og programmering av PLS, en-korts datamaskiner og andre datasystemer for bruk i innebygde- og industrielle datasystemer, samt generelt i mekatronikk. Metoder for sammenkobling av enheter ved bruk av nettverk, bussystemer og elektronikk. Spesifikasjon og bruk av grensesnitt og protokoller. Virkemåte og funksjonsbeskrivelse av sensorer, aktuatorer, kraftforsyninger og motorstyringer.

Ferdigheter:
Emnet skal gi ferdigheter i: Design, implementering og programmering av industrielle datasystemer, deriblant en-korts datamaskiner og PLS systemer med tilhørende datanettverk, sensorer og aktuatorer.

Generell kompetanse:
Emnet skal gi kompetanse på industrielle og innebygde datasystemer, PLS-systemer i mekatronikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver individuelt og i grupper. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

2/3 av laboratorieoppgavene/øvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår semester- og øvingsoppgaver som teller 30 % samt skriftlig eksamen som teller 70 %. Vurdering av delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med karakter bokstavkarakter i henhold til karakterskala for prosentvurderingsmetoden.
Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved gjentak av emnet må alle vurderinger som teller i totalkarakter tas på nytt.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kunngjøres ved oppstart av emne.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTK4101 3.0 01.09.2017
TTK4235 3.0 01.09.2017
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Produksjonssystemer
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk - produksjonssystemer
  • IKT
  • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU