course-details-portlet

TPK4125 - Mekatronikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Elektriske kretser og komponenter. Analog signalprosessering med operasjonsforsterkere. Digitale kretser, digitale tallsystemer, Boolsk algebra. Sampling og kvantisering. Omsetting av signaler fra analog til digital form og fra digital til analog form. Sensorer og aktuatorer. Programmering av mikrokontrollere, bla med "C", avbrudd, digitale inn/ut-signaler og grensesnitt for typiske periferienheter. Datainnsamling med PC og høynivå-verktøy. Grunnleggende reguleringsteknikk.

Læringsutbytte

Kurset skal gi kunnskaper om:
- Enkle elektriske kretser og elektriske komponenter.
- Analog signalprosessering med operasjonsforsterkere.
- Grunnleggede digitalteknikk og digitale signaler.
- Arkitektur, programmering og grensesnitt for mikrokontrollere.
- Datainnsamling ved bruk av høynivåverktøy og PC.
- Enkle regulatorer som PID.

Kurset skal gi ferdigheter i:
- Beregne strøm og spenning i enkle elektriske kretser.
- Design av enkle kretser med operasjonsforsterkere.
- Programmering av mikrokontrollere.
- Datainnsamling ved bruk av PC.
- Enkel regulering.

Kurset skal gi generell kompetanse i:
- Utvikling av mekatroniske systemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver individuelt og i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving og lab

Mer om vurdering

2/3 av øvinger må være godkjent for adgang til eksamen.

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår semester- og øvingsoppgaver som teller 30 % samt skriftlig eksamen som teller 70 %. Vurdering av delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med karakter bokstavkarakter i henhold til karakterskala for prosentvurderingsmetoden.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved gjentak må alle vurderinger som teller i totalkarakteren tas på nytt.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO3030 3.7
TFE4101 2.5 01.09.2017
TTT4203 2.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Produksjonssystemer
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk - Informasjonsteknologi
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk - produksjonssystemer
  • IKT
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU