TPG5140 - Specialization in Sub Surface Management

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100 D
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Gjennomgang av de fenomenene som styrer produksjonen av olje- og gassfelt. Gjennomgang og analyse fra nye og moderne felt. Inngående diskusjoner vedrørende flere utvalgte problemstillinger. Disse vil bli annonsert i begynnelsen av semesteret.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten skal ha kunnskap om hvordan man integrerer relevante aspekter fra forskjellige reservoardisipliner med et mål om å kunne designe og planlegge feltutvikling og feltoperasjoner av olje- og gassfelt.

Ferdigheter:
Studenten skal ha kunnskap om hvordan man utfører reservoar materialbalanse og hvordan beregne initiell olje og gass i reservoaret. Studenten skal også ha grunnleggende ferdigheter om bruken av enkle reservoarsimulatorer. Studenten skal kunne innhente informasjon fra geologiske og petrofysiske modeller og benytte dem i reservoarmodellering.

Generell kompetanse:
Grunnleggende kunnskap om petroleumsgeologi og petrofysikk. Grunnleggende kunnskap om reservoarsimulering og reservoarteknologi. Grunnleggende kunnskap om produksjonsteknologi.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset er beregnet for internasjonale masterstudenter i Angola. Kurset vil bli presentert i Angola. Læringen er basert på forelesninger, klasse-øvelser, gruppearbeid og individuelle øvelser, og individuelle eller små gruppe-prosjektoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår muntlig avsluttende eksamen (50 %) og obligatoriske øvinger (50 %). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele emnet (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Petroleum Engineering (MSG1)

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kurs og kunnskap om petroleumsteknologi, inkludert reservoarteknologi, petrofysikk, boreteknologi og petroleumsproduksjon. Innfrielse av forkunnskapskrav for studenter fra andre fagområder bedømmes individuelt.

Kursmateriell

Vil bli spesifisert av faglærer ved begynnelsen av semesteret.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Høst ORD Arbeider 50/100
Sommer UTS Muntlig eksamen 50/100 D
Sommer UTS Arbeider 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.