course-details-portlet

TPG4200 - Undervannsteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Ufravikelige krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS) i et livsløpsperspektiv. Hvordan gjennomføre prinsipper for sikkerhetstenkning og redusere ressursbruk (material- og energiforbruk) ved operasjoner og installasjoner og samtidig sikre forsvarlig utnyttelse av petroleumsressursene i alle faser og ved boring av undervannsbrønner, prosedyre og utfordringer knyttet til operasjoner fra flytende fartøy. Håndtering og operasjon av stigerør, stigerørsmargin, fartøy-posisjonering og forankring. Oversikt over alternative løsninger for feltutbygging og kriterier som påvirker valg. Elementer i undervanns-produksjonssystemer. Brønnfundament, brønnhode, ventiltre-konfigurasjon, manifold- og rørsystemer, nedihulls- og havbunnsbaserte pumpe- og prosesseringssystemer, kontrollsystemer for produksjon og brønnintervensjon. Metoder for brønnintervensjon, håndtering av utstyr fra flytende fartøy, krav til fartøy og systemer for hivkompensering. Brønnintegritet, sikkerhets- og pålitelighetsbetraktninger. Trend og fremtidig teknologiutvikling for undervanns produksjonssystemer og brønner.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten skal ha kunnskap om:

 • System og metode for boring og komplettering av undervannsbrønner.
 • Ulike metoder for undervannsproduksjon.
 • Komponenter og systemer i undervannsanlegg.
 • Forankringsmetoder.
 • Brønnvedlikehold.

Ferdigheter:

Studenten kan utføre:

 • Evaluering og analyse av alternative utbyggingsløsninger ut fra gitte rammebetingelser.
 • Beregning av trykkforhold og laster knyttet til boring og komplettering av undervannsbrønner.
 • Ventil- og aktuatorberegninger.
 • Styrkeberegninger av viktige komponenter.
 • Karakterisering av korrosjonsskader og beregning av levetid.
 • Definisjon av krav til brønnbarrierer for å sikre brønnintegritet over brønnens levetid.
 • Vurdering av alternative metoder for brønnvedlikehold.
 • Beregning og simulering i relevante undervannsteknologiske tema ved bruk av digitale beregnings- og programmeringsverktøy.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Øvingsarbeider gjennomføres også ved bruk av programmeringsverktøy (som MS Excel og Python). Emnet foreleses på engelsk. Emneevaluering skjer ved bruk av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamensoppgavene gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Forelesningsnotater, anbefalte og angitte pensumartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4070 7.5
TOGT2001 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Petroleumsteknologi - Petroleumsproduksjon
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 30.05.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 18
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU