course-details-portlet

TPD4910 - Industrial Ecology, Master's Thesis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en mulighet for masterkandidater ved det internasjonale masterprogrammet Industrial Ecology ved NTNU å skrive sin masteroppgave under veiledning fra Institutt for design.

Læringsutbytte

Studenten skal gjennomføre en masteroppgave innen fagområdet.

Kunnskaper:

Benytte vitenskapelige og designfaglige arbeidsmetoder ved gjennomføring av et selvstendig arbeide innen fagområdet.

Ferdigheter:

Studentene skal være i stand til å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en hovedoppgave i hht. vedtatte standarder.

Generell kompetanse:

Dokumentert vitenskapelig og designfaglig kompetanse ved gjennomføring av masteroppgave innen fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Oppgaven kan helt eller delvis utføres ved en bedrift, etter avtale med faglærer.

Mer om vurdering

Det innleverte materialet skal gi en tilstrekkelig dokumentasjon av resultater og arbeidsprosess, og skal omfatte følgende: En PDF-fil levert i INSPERA. Filen skal inneholde Masteroppgaverapporten tilpasset trykking i B5 format. Rapporten skal inneholde den originale oppgaveteksten. Hvis du stryker på masteroppgaven, har du lov til å levere ny eller revidert masteroppgave 1 gang. Dersom du ikke er fornøyd med karakteren, kan du ikke forbedre karakteren ved frivillig gjentak. Sensurfristen på masteroppgaver er tre måneder.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industrial Ecology (MSINDECOL)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Økologisk design
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Masteroppgave 100/100

Innlevering
30.01.2023


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU