TMT4330 - Ressurser, energi og miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 1/5 2 uker
Skriftlig eksamen 4/5 4 timer A

Faglig innhold

Oversikt over mineralbasert industri og dens rolle i verden inkludert spørsmål om bærekraft i denne industrien, og hvordan slike spørsmål kan håndteres i dag og i fremtiden. Utnyttelsen av mineraler og mineralprodukter med de komplikasjoner forbruket av ikke-fornybare mineralressurser representerer er et sentralt tema i kurset. Dette inkluderer også generering av avfallsprodukter assosiert med slik virksomhet. Kurset har en flerfaglig tilnærming som forsøker å integrere synspunkter fra bergverksindustrien og metallurgisk industri med betraktninger basert på samfunnsvitenskap, energi, økologi og økonomi.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten kunne:
- Identifisere og beskrive virkningene en industriell aktivitet kan ha på miljøet
- Forklare de ulike aspektene ved alternative metoder for å redusere en gitt miljøpåvirkning.
- Velge nødvendige tiltak med hensyn på og forklare nødvendigheten av kjemiske kontroll.
- Formulere og analysere problemstillinger knyttet til gjenvinning og resirkulering av metaller.

Læringsformer og aktiviteter

Ordinære forelesninger i deler av pensum, mens studentene i grupper vil få ansvar for å undervise de resterende deler av pensum. Det forventes også at studentene utarbeider en semesterrapport som adresserer viktige momenter som behandles.
Det forventes at hver student er til stede på minst 80% av forelesningene. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak av emnet må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

W. J. Rankin «Minerals, Metals and Sustainability – Meeting Future Material Needs» CSIRO publishing, 2011, ISBN978-0-415-68459-0 Støttelitteratur oppgis ved undervisningsstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMT4505 3.7 01.09.2012
TMT5505 3.7 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 1/5
Høst ORD Skriftlig eksamen 4/5 A 07.12.2017 09:00 KJL1 , D2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.