course-details-portlet

TMR4515 - Marin kybernetikk, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100 30 minutter
Arbeider 50/100

Faglig innhold

To tema à 3,75 SP skal velges. De mest aktuelle temaer for dette fordypningsemne er:
- Avansert modellbasert design og testing av marine reguleringssystemer(3,75 SP),
- Eksperimentelle metoder i marin hydrodynamikk (3,75 SP),
- Dynamisk analyse av marine konstruksjoner (3,75 SP),
- Marin mekatronikk (3,75),
- Integrert dynamisk analyse av vindturbiner (3,75 SP),
- Skipsdesign for arktiske operasjoner (3,75 SP),
- Bærekraftig arktisk sjøtransport (3,75 SP).
Ved Institutt for teknisk kybernetikk er også flere andre relevante temaer som kan velges.
Valg av tema vil avhenge av fagprofil og skal godkjennes av ansvarlig faglærer.

Læringsutbytte

Emnet skal gi fordypning i problemstillinger som er aktuelle for marin kybernetikk.

Læringsformer og aktiviteter

Temaene gis som forelesninger, eventuelt med øvingsoppgaver, seminarer eller selvstudier.

Obligatoriske aktiviteter

  • Artikkel Modul A
  • Artikkel Modul B

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap og IKT (MTING)
Marin teknikk (MIMART)
Marin teknikk (MTMART)
Marine Technology (MSN1)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter som er opptatt til studieprogrammene Marin teknikk (2- og 5-årig), Marine Technology og Ingeniørvitenskap og IKT.

Kursmateriell

Avtales med faglærer.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMR4700 7.5 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2014

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 03.12.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU