TMR4230 - Oseanografi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesterprøve 30/100
Muntlig eksamen 70/100

Faglig innhold

Havvannets egenskaper. Konserveringsligninger. Bevegelsesligningen. Coriolos effekt. Geostrofisk strøm. Treghetsstrøm. Planetarisk grenselagsstrømning. Vind-indusert strøm. Bunnstrøm. Sirkulasjonsstrømmer. Tidevann. Global og lokal beskrivelse av vind. Middelvind. Vindkast. Bølgevarsling. Overflatebølger. Endring av bølgeforhold pga. endring i vanndyp. Ikke-lineære bølger. Brytende bølger. Samvirke bølger og strøm.

Læringsutbytte

Ha en god fysisk forståelse for fenomener som bidrar til interaksjon mellom atmosfære og hav, og som bidrar til strømning og bevegelse i havet. Ha detaljert kunnskap om global og lokal beskrivelse av vindforhold, om hvordan bølger endrer seg pga endring i vanndyp og sammen med strøm. Ha noe kunnskap om ikke-lineære bølger og brytende bølger. Ha detaljert kunnskap om fysiske fenomener som bidrar til strøm i havet. Kunne gjøre enkle beregninger av vind-, bølge- og strømforhold. Beherske det begrepsapparat og den fagterminologi som benyttes for beskrivelse av vind, bølger og strøm.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet inngår også i et MSc-program for utenlandske studenter. All undervisning vil foregå på engelsk og være felles for siviling.- og MSc-studenter. Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår muntlig eksamen som teller 70% og muntlig semesterprøve som teller 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Eksamensoppgaver: Oppgavetekst gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Kursmateriell

Myrhaug, D.: Wind. Waves. Current. Kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIN1547 7.5
TBA4265 1.5 01.09.2013
TBA4270 3.7 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 70/100 02.06.2014 09:00
Vår ORD Semesterprøve 30/100
Sommer KONT Muntlig eksamen 70/100 13.08.2014
Sommer KONT Semesterprøve 30/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.