course-details-portlet

TMM4250 - Avansert produktsimulering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 67/100 4 timer A
Oppgave 33/100 A

Faglig innhold

Emnet omhandler en rekke forskjellige analysetyper innenfor numeriske beregninger for ingeniørmessige applikasjoner. Dynamiske beregninger: Implisitt og eksplisitt tidsintegrasjon. Egensvingeberegninger og frekvensplan respons. Ikkelineære statiske bergninger: Linearisert knekning. Ikkelineær respons, ikkelineære responskurver.Dynamisk relaksasjon. Medrotert og total Lagrange formulering. Store tøyningsuttrykk. Interaksjon og kontaktanalyse. Elementer inkludert kontinuum element og strukturelle element som skall og bjelker.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Grunnleggende kunnskap i dimensjoneringskriterier for mekaniske konstruksjoner. Teoretisk kunnskap innenfor de numeriske algoritmenene for dynamisk tidsintegrasjon, egensvingeberegninger og frekvensrespons

Ferdigheter: Kunne utføre ingeniørmessige beregninger av konstruksjoner ved bruk av numeriske analyseverktøy som ABAQUS. Kunne vurdere hvilke analysertyper som er aktuelle ut fra sannsynlige "failure modes". Kunne trekke slutninger om konstruksjons anvendbarhet basert på analyseresultater.

Generell kompetanse: Kunne rapporter og presentere analyser, analyseresultater og konklusjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og gruppearbeid i bruk av dataverktøyer. Prosjektgrupper etableres ved semesterstart. Undervisningen gis på engelsk. Siden undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Ved gjentak trengs ikke gruppearbeidet utføres på nytt dersom det er bestått tidligere.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan hjemmeeksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 67/100 A

Utlevering
19.12.2023

Innlevering
19.12.2023


15:00


19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 33/100 A

Utlevering
16.10.2023

Innlevering
04.12.2023


11:00


11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 67/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU