course-details-portlet

TMM4195 - Dimensjonering mot utmatting

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 10/100
Skriftlig eksamen 90/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omhandler grunnleggende mekanismer og tekniske problemer knyttet til konstruksjon og vedlikehold av konstruksjoner som skal motstå syklisk belastning. Studentene vil bli undervist i prinsippene for å analysere svikt i materialer på grunn av utmattelse, definisjonen av utmattingssvikt, hvordan forutse utmattingsbrudd, underliggende fysiske mekanismer som fører til utmattingssvikt av forskjellige materialer med spesielt fokus på metaller og konstruksjonslegeringer og hvordan slik oppførsel er knyttet til materialets mikrostruktur. Emnet vil også introdusere viktige anvendelser av design mot utmatting, analyse av feil, beregninger av utmattingslivssyklus, eksperimentelle teknikker, destruktive og ikke-destruktive metoder for påvisning og karakterisering av skader.
Hovedtema:
- Syklisk deformasjon
- Utmattingsbrudd innvielse
- Spenning utmattingssyklus oppførsel
- Tøyning utmattingssyklus oppførsel
- Bruddmekanikk og forplanting av utmattingsbrudd
- Miljøeffekter

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Utmattingsmekanismer.
- Beskrivelse av utmattingsfenomen.
- Levetidsutmattingskonsept.
- Metodikk for dimensjonering mot utmatting.
- Metodikk for sprekkvekstanalyse.

Ferdigheter:
- Kunne bruke tradisjonelle metoder for dimensjonering av mekaniske komponenter mot utmatting.
- Kunne bruke sprekkvekstanalyse for vurdering av levetid til syklisk belastede mekaniske komponenter som inneholder sprekker eller sprekkliknende defekter.

Generell kompetanse: Å selvstendig kunne dimensjonere mekaniske konstruksjoner mot utmatting og forutsi forventet levetid til konstruksjoner i drift.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger: Både presentasjoner og en tavle brukes parallelt. Materiell fra forelesninger blir gjort tilgjengelig på Blackboard. Kjøp av pensumslitteratur er ikke nødvendig for en vellykket gjennomføring av dette kurset selv om det anbefales for ekstra læring. Egne notater under forelesningene anbefales siden forelesningene omfatter emner og diskusjoner som neppe er tilgjengelig i lærebøker. 12 øvinger vil bli gitt i løpet av kurset; 9 av dem er obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen som teller 90% og øvinger som teller 10%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

N. Dowling “Mechanical Behavior of Materials” , Pearson Prentice Hall, 2007 (or later).
Andre foreslåtte Material
S. Suresh, “Fatigue of Materials” (2d edition) Cambridge University Press, 1998
Ralph I. Stephens, Ali Fatemi, Robert R. Stephens, Henry O. Fuchs Metal Fatigue in Engineering, 2nd Edition 2000 Wiley
Radaj, Dieter, Vormwald, Michael Advanced Methods of Fatigue Assessment, Springer 2013

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO2077 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2018

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 90/100 D 04.12.2018 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 0
SL210 Sluppenvegen 14 0
SL274 Sluppenvegen 14 0
Sommer UTS Arbeider 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 90/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU