TMAT1005 - Laboratoriekurs i generell kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 ALLE

Faglig innhold

Sikkerhet på laboratoriet, merking og håndtering av
kjemikalier, støkiometri, syrer og baser, titrering, kjemisk
likevekt, buffer og pH. Vannets kjemi og elektrokjemi.
Oppgaver i renhold

Læringsutbytte

Det forventes at studenten er i stand til å
-følge sikkerhets og renholdsrutiner på laboratoriet.
-forstå og gjennomføre praktisk arbeid i kjemisk
laboratoriearbeid.
-skrive rapporter om kjemisk laboratoriearbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og praktisk arbeid i laboratoriet med
forberedelser og rapportering.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Etter avtale med emneansvarlig.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

 

Ny/utsatt eksamen: etter avtale med emneansvarlig

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Matteknologi (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i matteknologi, NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

James E. Brady, Generell kjemi: Grunnlag og prinsipper, Tapir Akademisk Forlag 2004 (2. utg.). Fakultet for Teknologi, Institutt for MATteknologi, Laboratoriekurs i generell kjemi, Trondheim, 2016. Gjeldende utgave av Veiledningshefte i kildehenvisning.(It`s learning)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.