TMAS2011 - Ventilasjonsteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Varmeteknisk grunnlag, fuktig luft, fysiologisk grunnlag, termiske og atmosfæriske innemiljø. Behovet for ventilasjon, forskrifter og anbefalninger, strømningstekniske grunnlag og kanaldimensjonering. Oversikt over hovedtyper av ventilasjonsanlegg. Oppdriftsanlegg og viftedrevne anlegg. Avtrekks- og tilluftsanlegg. Varmluftsanlegg, induksjonsanlegg, tokanals-anlegg og VAV-anlegg. Måling og innregu-lering. Dimensjoneringsgrunnlag - ventilasjon, luftbehandling, komponenter, ventilasjonssystemer, industriventilasjon

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten har kunnskap om ventilasjonsteknikk med hovedvekt på skandinavisk og norsk systemoppbygging, samt norsk regelverk og norske standarder.

Ferdigheter:
Kandidaten skal kunne dimensjonere og konstruere ventilasjonsanlegg i moderne bygg. Videre skal kandidaten kunne kommunisere med arkitekter, bygningstekniske rådgivere og andre aktører i bygge bransjen omkring integrering av ventilasjonsanlegg i bygg og byggeprosess.

Generell kompetanse:
Kandidaten skal ha innsikt i muligheter og begrensninger ved valg av løsninger innenfor faget og videre kunne formidle dette til ulike målgrupper både innenfor og utenfor fagfeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og lab. øvinger
Mulig(e) besøk på bygg og bedrift

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatoriske ekskursjoner og annen praktisk aktivitet
  • Obligatoriske laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen arrangeres i mai/juni.
2/3 av utleverte øvinger må være godkjent.
Labøvinger er obligatoriske om ikke annet avtales spesielt.
Ekskursjoner og annen praktisk aktivitet er obligatorisk.
Tillatte hjelpemidler til eksamen: Valgfri kalkulator som ikke skal kunne regne symbolsk eller være programmerbar.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (FTHINGMA)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU, Trondheim

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 07.12.2017 09:00 Datasal 10345 , Hall A
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.