course-details-portlet

TMA4320 - Introduksjon til vitenskapelige beregninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 45/100
Skriftlig skoleeksamen 55/100 4 timer C

Faglig innhold

Kurset består av to jevnstore deler, en teoretisk og en beregningsorientert. Den teoretiske delen gir en en introduksjon til numerisk matematikk og forbereder studentene for den beregningsorienterte delen, som består av tre obligatoriske prosjekter, hentet fra fysikk, biofysikk og matematikk. Aktuelle temaer for forelesningene kan være metoder for beregning av integraler, løsning av systemer av differensialligninger, lineære og ikke-lineære ligninger og interpolasjon.

Læringsutbytte

Studenten som møter alle læringsmålene for kurset skal kunne: (1) formulere enkelte problemer fra fysikk og biofysikk matematisk; (2) forklare og bruke enkelte beregningsmetoder til å løse disse problemer numerisk; (3) implementere utvalgte numeriske algoritmer på en datamaskin; (4) foreta en kritisk vurdering av resultatene; (5) kommunisere dette i form av en skriftlig rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. 

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Det vil bli gitt 3 obligatoriske oppgaver. Disse vil bli vurdert og resultatet inngår i den samlede sluttkarakteren for mappevurderingen. Bokstavkarakter gis kun på mappevurderingen i sin helhet. Eksamen ved semesterslutt vil være digital. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MA2501 3.7 HØST 2015
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Matematikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 55/100 C 21.05.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 10
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 40
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 69
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 29
SL322 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Arbeider 45/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 55/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 45/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU