course-details-portlet

TMA4195 - Matematisk modellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 25/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer C

Faglig innhold

Kurset gir en innføring i generiske prinsipper og metoder for å formulere og analyse matematiske modeller av systemer og prosesser innen ingeniørfag og naturvitenskap.
Emner som dekkes er bl.a. dimensjonsanalyse, skalering, perturbasjonsanalyse, dynamiske modeller, bevarelseslover og anvendelser.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten behersker generiske prinsipper og metoder for å formulere og analyse matematiske modeller av systemer og prosesser innen ingeniørfag og naturvitenskap. Dette omfatter kjennskap til dimensjonsanalyse, skalering, perturbasjonsanalyse, dynamiske modeller og bevarelseslover. Studenten har en viss innsikt i hvilke muligheter som finnes for å gjennomføre analytiske og numeriske beregninger basert på modellen.

2. Ferdigheter. Studenten er i stand til formulere og kvalitativt analysere matematiske modeller for et bredt spektrum av systemer og prosesser.

3. Generell kompetanse. Studenten kan arbeide i tverrfaglige grupper, og er i stand til å kommunisere resultatene skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og et modelleringsseminar som gruppearbeid. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (75%) og et modelleringsprosjekt og øvinger (25%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset foreleses på engelsk vil eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5036 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2018

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
  • Statistikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 75/100 C 18.12.2018 15:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL315 Sluppenvegen 14 0
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 0
Høst ORD Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 75/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU