course-details-portlet

TMA4185 - Kodeteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i algebraisk kodeteori for lineære blokkoder, sykliske koder og konvolusjonskoder, samt i den underliggende matematikken. Blant annet behandles følgende temaer: Skranker for kodeparametere; egenskaper, koding og dekoding for Hamming-koder;
Reed-Muller-koder; BCH-koder og Reed-Solomon-koder;
Berlekamp-Massey-algoritmen og Viterbi-algoritmen for bruk i dekoding.
Endelige kropper. Lineæralgebra over endelige kropper. Potensringer.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kjenner egenskaper ved og algoritmer for koding og dekoding av lineære blokkoder, sykliske koder og konvolusjonskoder. Studenten har oversikt
over teorien for aritmetikk i endelige kropper, lineæralgebra over endelige kropper og potensringer.

2. Ferdigheter: Studenten behersker aritmetikk i endelige kropper og lineæralgebra over endelige kropper. Studenten kan bruke forskjellige algoritmer og teknikker for koding og dekoding av koder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5032 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2013

Undervisningsspråk: -

-

Fagområde(r)
  • Matematikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig 100/100 03.06.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU