TMA4170 - Fourieranalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene en grundig innføring i analytiske og anvendte metoder innen Fourieranalysen. Temaer som behandles: Fourierrekker; innføring i distribusjonsteorien eller Lebesgueintegralet og teorien for Hilbertrom; Fourierintegralet; konvolusjon; diskret Fouriertransform; hurtig Fouriertransform; signalbehandling og filterteori; anvendelser i matematikk eller teknologi, som f.eks. bildebehandling.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har kunnskap om begreper og metoder fra Fourieranalysen, som spesifisert under ”faglig innhold”.

2. Ferdigheter. Studenten kan anvende sine kunnskaper i Fourieranalyse til å løse matematiske og teknologiske problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset foreleses på engelsk vil eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.


Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5027 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 10.06.2016 09:00
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 08.08.2016 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.