TMA4160 - Kryptografi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Kryptografiens grunnlag. Klassiske kryptosystemer. Moderne symmetrisk kryptografi. Offentlig nøkkelkryptografi. RSA. Primtallstesting og faktoriseringsmetoder. Diffie-Hellmann nøkkelutveksling. ElGamal kryptosystem. Metoder for å finne diskrete logaritmer. Kvadratiske røtter, Legendre- og Jacobisymboler, resiprositet. Digitale signaturer. Introduksjon til elliptisk kurver og kryptografi.

Læringsutbytte

Emnet skal gi en innføring i grunnleggende teori for algebraisk kryptografi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Det kan bli krav om bruk av datamaskiner i øvingene. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5023 7.5
TMA4155 4.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 18.12.2010 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.