TLOG2005 - Innkjøp og forsyningledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

Innkjøpets rolle i verdikjeden
- Industriell kjøpsatferd
- Styring av innkjøpsprosessen
- Innkjøp og forvaltning, drift og vedlikehold
- Kjøp av tjenester
- Offentlige anskaffelser
- Leverandørmarkedet
- Markedsstrukturer og undersøkelse av leverandørmarkedet
- Innkjøp og forretningsstrategi
- Forhandlingsteknikk
- Innkjøp og kvalitetsstyring
- Forsynings- og verdikjeder
- Organisering og struktur i innkjøp
- Innkjøpsmålinger
- Innkjøpsetikk
- Samfunnsansvar (CSR)

Læringsutbytte

Kunnskap:
-Kandidaten skal ha forståelse hvordan innkjøpsfunksjonen påvirker virksomhetens måloppfyllelse.
- Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om innkjøpets rolle i SCM.
- Kandidaten skal ha forståelse hva forsyningsstrategi går ut på.
- Kandidaten skal ha forståelse for ulike grader av leverandørsamarbeid
- Kandidaten skal ha kjennskap til innkjøpsteknikker og rutiner
- Kandidaten skal ha kjennskap til prosedyrer for innkjøp og IKT.
- Kandidaten skal kunne forklare hovedreglene rundt offentlig innkjøp innebær

Ferdigheter:
-Kandidaten skal kunne analysere innkjøps problemstillinger, og løse disse ved å anvende forskjellige modeller og metoder.
-Kandidaten skal kunne vurdere ulike metoder for sikring av anskaffelse både ved kvalitative kvantitative betraktninger.
-Kandidaten skal kunne gjennomføre komplette innkjøpsprosesser med alle inngående faser, herunder forhandlinger.

Generell kompetanse:
-Kandidaten skal kunne vurdere problemstillinger, og finne passende metoder for løsning.
-Kandidaten skal kunne være i stand til å gi en kritisk vurdering av egne løsninger av anskaffelses problemer.
-Kandidaten skal ha evne til å løse problemer i samarbeid med andre, samt å kunne kommunisere disse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeoppgaver,rollespill, innleveringsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav
  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Kontnuasjonseksamen arrangeres i august

 

Obligatoriske arbeidskrav: 2/3 av øvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen. Praktisk øving i forhandlinger må være gjennomført.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Logistikkingeniør (FTHINGLOG)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, logistikk, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

NIMA (Norsk forbund for innkjøp og logistikk): Håndbok i Innkjøp. Artikler lagt ut på læringsplattform. øvrig materiell vil det bli informert om ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 04.06.2018 09:00 Hall B , D101 - 1.etg. Fløy D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.