course-details-portlet

TIØ5200 - Prosjektorganisasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Introduksjon til systemteori. Styring og regulering i systemperspektiv. Organisering - grunnleggende prinsipper og utforming. Prosjektets organisasjonsstrukturer. Investeringer og prosjektøkonomi Etablere og organisere gruppearbeid. Verktøy for å forbedre gruppens produktivitet og effektivitet. Motivere prosjektgrupper.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
- Emnet er obligatorisk i 4. årskurs i M.Sc. Programme in Project Management (PROMAN) og skal bidra til å oppfulle programmets læringsmål.

Emnet skal formilde følgende kunnskaper;
- Generell kunnskap om prosjekter og prosjektarbeid
- Generell kunnskap om finansiering og økonomistyring av prosjekter
- Spesifikk kunnskap om systemteori som tilnærming og verktøy for styring og organiserign av prosjekter
- Generell kunnskap om grunnleggende prinsipper for organisering og organisasjonsutforming
- Spesifikk kunnskap om intre og ytre organisering av prosjekter
- Spesifikk kunnskap om etablering, organisering og forbedring av prosjektteam
- Spesifikk kunnskap om motivasjon og ledelse av prosjektmedarbeidere.

Emnet skal gi studentene ferdigheter i å;
- Vurdere og utarbeide forslag til organisering av prosjekter i ulike kontekster
- Analysere, vurdere og utarbeide tiltak til forbedring av hvordan ledelse utøves i prosjekter.

Andre viktige læringsmål:
- Studentene skal gjennom klasseromsbaserte diskusjoner og casebaserte øvinger utvikle evner og ferdigheter innen anvendelse av teori og erfaringer for å finne praktiske løsninger på skisserte problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppebaserte øvinger. Diskusjoner i auditoriet. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2014

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 02.12.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 08.08.2015 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU