course-details-portlet

TIØ4285 - Produksjons- og nettverksøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 70/100 A
Arbeider 30/100 A

Faglig innhold

Kurset vil gi studentene et innblikk i metoder og økonomisk teori for koordinering, styring og modellering av industrielle verdikjeder eller bedriftsnettverk. Økonomiske virkemidler og incentiver sees i sammenheng med selskapsmodeller og operasjonsanalytiske modeller. Muliger temaer som taes opp er: supply chain management, prognoser, internpriser, design og analyse av samarbeidskontrakter, agentteori, auksjonsteori, evaluering av policies.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
Emnet er et fordypningskvalifiserende emne i 8. semester av MTIØT og er obligatorisk for studenter som tar anvendt økonomi og operasjonsanalyse (AØO) som hovedprofil.

Ferdigheter og kunnskaper formidlet i emnet:
Studentene skal etter faget inneha avansert kunnskap om økonomisk styring og analyse med fokus på verdikjeder og bedriftsnettverk. De skal kunne
- forklare forskjellen på operasjonsanalytiske modeller og økonomiske modeller i verdikjedeanalyser og forklare hvordan disse supplerer hverandre;
- sette opp økonomiske modeller og utføre analyser for industrielle verdikjeder;
- være i stand til å sammenligne virkningen av ulike prisstrukturer, auksjoner, kontraktstyper;
- vurdere og analysere hvordan usikkerhet og informasjonsasymmetri påvirker beslutninger i verdikjeder;
- bruke likevektsmodellering for å analysere beslutninger og priser i markeder med fullkommen konkurranse og ikke-perfekte markeder;
- evaluering av policies.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Emnet undervises på engelsk dersom det er ikke-norskspråklige studenter til stede.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig avsluttende eksamen teller 100%. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
  • Økonomi og administrasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave (1) 70/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider (2) 30/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave (3) 70/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider (4) 30/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 3) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 4) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU