course-details-portlet

TIØ4146 - Finans for teknisk-naturvitenskapelige studenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer A

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet drøfter de viktigste innsiktene fra finansiell økonomi på en måte som ikke krever forkunnskaper i finans men som bruker de kvantitative kunnskapene som tekniske og naturvitenskapelige studenter har. Temaområdene inkluderer analyse og dekomposisjon av risiko og de (Nobelprisvinnende) metoder for risikoprisning i reelle og finansiell eiendeler, inklusive opsjoner. Anvendelse av realopsjonsanalyse for verdivurdering av fleksibilitet i investeringer er omfattende diskutert. Moderne teori for markedseffisiens er også inkludert. Innsiktene på disse områder anvendes først og fremst på investeringsanalyse men også på beslutningsproblemer som: Hva er de relevante risikoene i investeringsbeslutninger og hvordan kan de prises? Burde vårt pensjonsfond anvende en aktiv investeringsstrategi eller ikke? Når har fleksibilitet i prosjekter verdi og hvordan kan verdien kalkuleres?

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Emnet er rettet mot teknisk-naturvitenskapelige studenter som ønsker å forstå hvordan investeringsbeslutninger om prosjekter tas og som ønsker å få tilstrekkelig kunnskap om finans til å bli kompetente diskusjonspartnere i spørsmål om verdsetting av prosjekter, inklusive strategiske muligheter for fremtidige utvidelsesmuligheter (realopsjonsanalyse). Emnet skal formidle følgende kunnskaper: Generell kunnskap om virkningen av finansielle markeder gjennom arbitrasje og likevekt, og markeders rolle i allokeringen av kapital til produktive investeringer og fordelingen av risiko mellom forskjellige kategorier av kapital. Emnet skal formidle spesifikk kunnskap om analyse og dekomposisjon av risiko og metoder for risikoprisning i reelle og finansiell eiendeler, inklusive derivater som opsjoner. Emnet skal også formidle spesifikk kunnskap om anvendelse av realopsjonsanalyse for verdivurdering av fleksibilitet i investeringer og moderne teori for markedseffisiens. Gjennom praktiske eksempler og øvingsopplegg skal studentene utvikle ferdigheter til å implementere denne kunnskapen i programvare, samt å bruke denne kunnskapen i praktiske beslutningsproblemer angående investering, finansiering og risikoledelse, både i bedrifts- og privat sammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet vil bli undervist på engelsk.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Eksamensoppgavene gis kun på engelsk, men kandidatene velger selv om de svarer på engelsk eller norsk.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TIØ4145 3.7 01.09.2008
TIØ4140 3.7 01.09.2010
SØK2005 2.5 01.09.2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 A 29.11.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 5
Storhall del 1 Idrettssenteret (Dragvoll) 64
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 300
DI42 Idrettssenteret (Dragvoll) 13
DI173 Idrettssenteret (Dragvoll) 3

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 12.05.2020

Innlevering 12.05.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU