TGB4905 - Teknisk ressursgeologi, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av moderat omfang ofte i samarbeid med en industribedrift. Tema velges i samarbeid med veileder. Arbeidet med masteroppgaven krever selvstendighet, en velutviklet kritisk sans, og er en første svenneprøve i metodisk, vitenskapelig skolering. Kun i unntakstilfelle vil man godkjenne valg av oppgave som faller utenfor en av faglærernes fagområder.

Læringsutbytte

Studenten skal gjennomføre en masteroppgave innen fagområdet.

Kunnskaper:
Benytte vitenskapelige arbeidsmetoder ved gjennomføring av et selvstendig arbeid innen fagområdet.

Ferdigheter:
Studentene skal være i stand til å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en hovedoppgave i hht. vedtatte standarder.

Generell kompetanse:
Dokumentert vitenskapelig kompetanse ved gjennomføring av masteroppgave innen fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning.
Vurderingsordning: Avhandling (masteroppgave).
Oppgaven kan med fordel skrives på engelsk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Tekniske geofag (MTTEKGEO)

Forkunnskapskrav

TGB4550 Teknisk ressursgeologi, fordypningsprosjekt.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.