TGB4550 - Teknisk ressursgeologi, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

De fleste av våre industrielle produkter er på en eller annen måte knyttet opp mot utnyttelsen av geologiske råstoffer. Emneområdet Ressursgeologi dekker undersøkelse og kvantifisering av de geologiske forutsetningene som styrer tilstedeværelsen og utnyttelsen av potensielt økonomisk utvinnbare hydrokarbon- eller mineralressursmengder. Fordypningsprosjekt kan utføres innenfor følgende temaer: Ressurskartlegging, Regional ressursprognonser, Ressursregnskap og ressursforvaltning, Bassenganalyse, Petroleumssystemer, Letemodellanalyse, Prospektevaluering, Regional petroleumsgeologi, Industrimineralressurser, Metalliske ressurser.

Læringsutbytte

Ingress:
- Studenten skal lære å fordype seg i et spesifikt tema innen fagområdet.

Kunnskaper:
- Lære vitenskapelige arbeidsmetoder ved gjennomføring av et selvstendig prosjekt innen fagområdet.

Ferdigheter:
- Studenten skal være i stand til å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en prosjektrapport i hht. vedtatte standarder.

Generell kompetanse:
Ha vitenskapelig grunnlag for gjennomføring av masteroppgave innen fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Tekniske geofag (MTTEKGEO)

Forkunnskapskrav

TGB4115 Mineralforekomstgeologi.

Kursmateriell

Informasjon vil bli gitt ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TGB4705 15.0 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
27.10.2017

Innlevering
19.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.