course-details-portlet

TGB4165 - Sedimentologi og stratigrafi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Transport og avsetning av sedimenter. Sedimentære teksturer og strukturer. Avsetningsmiljø og sedimentære facies. Stratigrafi og stratigrafiske prinsipper. Øvingene vil bestå av mikroskopering av sedimentære bergarter, tolkning av sedimentære strukturer, beskrivelse og tolkning av sedimentære facies i borkjerner, tolkning av sedimentologiske logger.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten skal ha kunnskaper om:

 • Opprinnelse og transport av sedimenter.
 • Sammensetning, klassifikasjon og diagenese av sedimentære bergarter.
 • Facies og avsetningsmiljø.
 • Stratigrafiske prinsipper og metoder.

Ferdigheter: Studenten skal kunne:

 • Klassifisere sedimentære bergarter fra håndstykke og i tynnslip.
 • Gjenkjenne og tolke sedimentære strukturer.
 • Konstruere og tolke grafiske sedimentologiske logger både fra kjerner og blotninger i felt.
 • Bruke litostratigrafiske og biostratigrafiske data i korrelasjonsøyemed.

Generell kompetanse: Studenten får erfaring med å skrive en vitenskapelig rapport om feltobservasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger, samt obligatorisk feltundervisning. Obligatorisk feltkurs kan bli lagt til helg. Emnet evalueres av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger, feltkurs

Mer om vurdering

Karakter i emnet baseres på skriftlig eksamen (70 %) og rapport fra feltarbeid (30 %). For å kunne motta karakter må begge delvurderinger være bestått. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Studenter som har bestått emnet og ønsker å forbedre karakteren gjentar bare avsluttende eksamen, ikke rapport. Studenter som har strøket i emnet, men har bestått rapporten gjentar bare avsluttende eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Må kunne bruke polarisasjonsmikroskop.

Kursmateriell

Blir annonsert ved første forelesning.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0525 7.5
MNGGEOL106 7.5 HØST 2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Geologi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D 09.05.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU