course-details-portlet

TFE4205 - Studentdefinert utviklingsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Studenten anvender sin fagkunnskap innen Elektronisk systemdesign og innovasjon for å utvikle løsninger for en organisasjon eller bedrift som også tar ansvar for å kvalitetssikre prosessen. Emnet gir en faglig forankring av utviklingsprosjektet.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om metoder og verktøy for å gjennomføre et utviklingsprosjekt innen Elektronisk systemdesign.

Ferdigheter:

Studenten skal ha ferdigheter i å kunne

 • vurdere realistiske ytelseskrav til et elektronisk system.
 • designe og fremstille et fungerende elektronisk system.
 • dokumentere det ferdige systemet.
 • vurdere løsningen med hensyn til bærekraft.

Generell kompetanse:

Basert på sin fagkompetanse innen Elektronisk systemdesign og innovasjon skal studenten få erfaring med å

 • løse et avansert problem for en krevende kunde.
 • kommunisere med organisasjonen og andre involverte.
 • presentere løsningen for fagfeller.
 • dokumentere løsningen på en ingeniørmessig måte slik at det kan vedlikeholdes og videreutvikles av andre.

Læringsformer og aktiviteter

Individuelt arbeid med veiledning, med obligatorisk deltakelse. Oppfølging av obligatoriske aktiviteter i emnet gjøres av faglig veileder.

Obligatoriske aktiviteter:

 • Problemdefinisjon
 • Fremdriftsrapporter
 • Demonstrasjon og presentasjon av produktet
 • Dokumentasjon av produktet

Obligatoriske aktiviteter

 • Fremdriftsrapport

Mer om vurdering

For å bli vurdert Bestått må følgende være gjort:

 • Kandidaten skal ha levert fremdriftsrapporter i tide gjennom hele semesteret.
 • Kandidaten skal vurdere den valgte løsningen fra et bærekraftperspektiv.
 • Produktet skal kunne demonstreres og oppføre seg i henhold til gjeldende spesifikasjoner.
 • Produktet skal være dokumentert på en måte som i tilstrekkelig grad legger til rette for fremtidig drift og vedlikehold, reparasjon og modifikasjon, og videreutvikling.

Kursmateriell

Defineres etter behov.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Elektronikk
 • Anvendt elektroteknikk
 • Elektronikk og telekommunikasjon
 • Signalbehandling
 • Fysikalsk elektronikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU