TFE4163 - Nanoelektronikk II

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Teori for elektrontransport relevant for moderne halvlederkomponenter. Avanserte halvlederkomponenter som modulasjonsdopet felteffekt-transistor, HBJT, ballistiske- og tunneleringskomponenter, optiske komponenter som lysemitterende- og laser-dioder, kvantekaskadelasere. Magnetisk vekselvirkning i nanoskalakomponenter.

Læringsutbytte

Forstå overgang fra klassisk til kvantetransport.
Analysere hvilke lengdeskalaer som er relevante i komponeneter.
Forstå sammenheng mellom enkle modeller og virkelige komponenter.
Kombinere modeller og teori for å forklare nanoskala halvlederkomponenter.
Beregne egenskaper for utvalgte halvlederkomponenter.
Diskutere hvordan materialegenskaper påvirker komponentegenskaper.
Diskutere utfordringer for morgendagens teknologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, studentseminarer, selvstudium.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Litteratur oppgis senere.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.