TFE4130 - Bølgeforplantning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Matematisk behandling av elektromagnetiske og akustiske bølger. Transmisjonslinjeligningene. Karakteristisk impedans. Refleksjons- og transmisjonskoeffisient. Bølger med harmonisk tidsvariasjon. Dispersjon, fase- og gruppehastighet. Elektromagnetiske og akustiske bølger i uendelige rom. Kule-, sylinder- og plane bølger. Løsning av feltligningene i bølgeledere. TEM, TM og TE-bølger. Antenner.

Læringsutbytte

Kort beskrivelse:
Emnet skal gi studentene en god forståelse av tidsvarierende skalar- og vektorfelt, samt en grunnleggende forståelse av lineær bølgeutbredelse. Kurset omhandler for det meste elektromagnetiske felt, men det er også en del om akustiske felt og bølger. De matematiske idéer og verktøy som er utviklet er i stor grad generelle og kan brukes på de fleste andre felt og bølger i ingeniør- og fysikkfag.

Emnet skal gjøre studentene i stand å:

Kunnskaper:
- forstå og bruke Maxwells ligninger i mange relevante geometrier og materialer
- kunne beskrive bølgeforplantning i overførings- og bølgeledere
- kjenne til fysikken bak stråling og kunne beskrive felt fra grunnleggende antennestrukturer
- kjenne til og utlede grunnleggende ligninger for akustisk bølgeutbredelse

Ferdigheter:
- kombinere tidligere ervervet kunnskap og ferdigheter innen matematikk og fysikk med ny teori for å løse praktiske problemstillinger innen bølgeforplantning.
- bruke dataverktøy (Matlab) til visualisering av bølger og vektorfelt i fritt rom og bølgeledere.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

D.K. Cheng: Field and Wave Electromagnetics, Addison Wesley. Forelesningsnotater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE4015 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 18.12.2018 09:00 SL120 , D12, bygg 10 , SL238 , D8, bygg 3 , D9, bygg 3
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.