TFE4130 - Bølgeforplantning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Matematisk behandling av elektromagnetiske og akustiske bølger. Telegrafligningene. Karakteristisk impedans. Refleksjons- og transmisjonskoeffisient. Bølger med harmonisk tidsvariasjon. Dispersjon, fase- og gruppehastighet. Elektromagnetiske og akustiske bølger i uendelige rom. Kule-, sylinder- og plane bølger. Løsning av feltligningene i bølgeledere. TEM, TM og TE-bølger. Antenner.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten har
- god kunnskap om Maxwells ligninger
- god kunnskap om bølgeforplantning i overførings- og bølgeledere
- god forståelse av tidsvarierende skalar- og vektorfelt, samt en grunnleggende forståelse av lineær bølgeutbredelse
- generell kunnskap om fysikken bak stråling
- god kunnskap om grunnleggende ligninger for akustisk bølgeutbredelse
Ferdigheter:
Kandidaten kan
- anvende Maxwells ligninger i mange relevante geometrier og materialer
- kombinere tidligere ervervet kunnskap og ferdigheter innen matematikk og fysikk med ny teori for å løse praktiske problemstillinger innen bølgeforplantning
- utlede og anvende grunnleggende ligninger for akustisk bølgeutbredelse
- beskrive felt fra grunnleggende antennestrukturer
- bruke dataverktøy (Matlab) til visualisering av bølger og vektorfelt i fritt rom og bølgeledere.
Generell kunnskap:
Kandidaten kan
- jobbe individuelt med regneøvinger
- benytte matematisk verktøy som er utviklet i faget på andre felt og bølger i ingeniør- og fysikkfag.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

D.K. Cheng: Field and Wave Electromagnetics, Addison Wesley. Forelesningsnotater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE4015 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 05.12.2019 15:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.