course-details-portlet

TEP4260 - Varmepumper for bygningsklimatisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

TEP4260 omhandler varmepumpesystemer for energieffektiv og miljøvennlig oppvarming og kjøling av alle typer bygninger samt installasjoner i fjernvarme- og fjernkjølenett.

 1. Introduksjon til varmesentraler basert på varmepumper,
 2. Grunnleggende termodynamikk for varmepumper med bl.a tapsanalyse, prosessforbedringer og anleggsdynamikk,
 3. Arbeidsmedier,
 4. Hovedkomponenter (kompressorer, varmevekslere osv.),
 5. Varmekilder- og varmeopptakssystemer,
 6. Bygningers effekt- og energibehov til oppvarming og kjøling,
 7. Dimensjonering og forming av ulike typer anlegg,
 8. Distribusjonssystemer for varme og kjøling,
 9. Styring og regulering,
 10. Modelering av varmepumpesystemer for bygningsintegrering,
 11. Analyse av ulike systemløsninger for boliger, større bygninger og fjernvarme-/fjernkjøleanlegg.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER Studenten skal få kunnskap/innsikt i:

 1. Introduksjon til ulike varmesentraler basert varmepumper
 2. Termodynamikk for varmepumpeprosessen inkl. analyse av ulike varmepumpeprosesser i T/s-, T/h og p/h-diagrammer.
 3. Termodynamiske, praktiske og miljømessige egenskaper/forhold for arbeidsmedier.
 4. Hovedkomponenter (kompressorer, varmevekslere, fordampere, kondensatorer, strupeorganer) i varmepumper.
 5. Varmekilder og varmeopptakssystemer inkl. sjøvann, grunnvann, fjell, jord, uteluft, ventilasjonsluft, gråvann og kloakk.
 6. Effekt- og energibehov ved oppvarming og kjøling av bygninger.
 7. Dimensjonering, oppbygging, styring/regulering av varmepumpeanlegg.
 8. Bygningsintegrering av varmepumper ved bruk av simuleringsverktøy
 9. Beskrivelsen av "state-of-the-art" varmepumpeanlegg

FERDIGHETER Studenten skal bli i stand til å:

 1. Gjennomføre beregninger av tilstander, energi og COP av ulike varmepumpesyklus med diagrammer eller simuleringsverktøy (eks. COOLPACK).
 2. Gjennomføre beregninger av installert oppvarmings og kjølingkapasitet, effektfaktor (COP) og årsvarmefaktor (SPF) for ett-trinns og to-trinns varmepumpeprosesser med analytiske metoder eller simuleringsverktøy (eks. IDA ICE).
 3. Dimensjonere varmepumpesystemer på et overordnet nivå, dvs. ikke detaljert dimensjonering av komponenter:
  1. Dimensjonere i forhold til bygningens energibehov.
  2. Dimensjonere for effektive drift ved ulike driftsforhold (eks. dellast).
  3. Dimensjonere for å maksimere energieffektiviteten av varmepumpen aggregat.
 4. Foreta enkel investeringsanalyse og lønnsomhetsberegning av varmepumpesystemer.

GENERELL KOMPETANSE Studenten skal få forståelse for:

 • Kan anvende holistisk design av oppvarmings- og kjølingssystemer i bygninger med å kombinere bygningens energibehov, system- og komponentsnivåer (eks. varmepumpe aggregat).
 • Kan bruke analytiske metoder og simuleringsverktøy for å dimensionere varmepumpesystemer.
 • Kan kommunisere og analysere de viktigste teknologiske elementer i en varmepumpeanlegg sammen med resulterende ytelsen (energi, effektfaktor (COP), årsvarmefaktor (SPF) og temperatur).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger i klasserom (via Blackboard Collaborate ved behov), regneøvinger og simuleringsøvinger, laboratorieøvinger samt anleggsbesøk. 2/3 av øvinger må leveres innen tidsfristen og godkjennes. Undervisning og øvinger gis på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Kunnskaper tilsvarende emnene TEP4120 Termodynamikk 1 fra NTNU.

Kursmateriell

Omfattende forelesningsnotater på engelsk (handouts av overheads i pdf-format), detaljerte løsningsforslag til øvinger på engelsk samt tidligere eksamener med detaljerte løsningsforslag på engelsk - legges ut på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO7055 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Energiforsyning og klimatisering i bygninger
 • Termodynamikk
 • Termisk energiteknikk - energisystemer
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU