TELE5001 - Sensorsystemer prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig arbeid med justerende muntlig 100/100 ALLE

Faglig innhold

Kurset gir studentene en fordypning innen området tilpasset sensorteknikk, som omhandler et tema innen optiske/fiberoptiske komponenter, strålingsdetektorer, halvlederteknologi og allmenn industriell måleteknikk. Foruten å innhente teknisk og vitenskapelig litteratur innen området, skal studentene kritisk vurdere og sammenligne publiserte teorier, metoder og resultater.
Tema: Fordypning innen et område innen anvendt sensorteknikk, prosjektarbeid innen anvendt sensorteknologi mot et anvendelsesområde, dokumentasjon og kritisk gjennomgang av eget arbeid i prosjektet.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne
• analysere komplekse problemstillinger der en optimal løsning mangler
• kritisk vurdere og sammenligne publiserte teorier, metoder og resultat
• forklare funksjonen til en sensor og identifisere sensortype fra gitt klassifisering
Ferdigheter: Etter å ha gjennomført emnet skal studentene kunne
• skissere en metode for å konstruere en sensortype
• foreslå en passende sensor for et gitt måleproblem
• vurdere fysiske og tekniske begrensninger for en spesifikk sensor
Generell kompetanse: Etter å ha gjennomført emnet skal studentene
• planlegge, dokumentere og gjennomføre et mindre utviklingsprosjekt
• vurdere innholdet i vitenskapelige publiserte artikler og omsette informasjonen til et utviklingsprosjekt

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium, gruppearbeid, laboratorieaktivitet

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: Prosjektrapport
Vurderingsordninger: Rapport og muntlig presentasjon

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Electronic Systems and Instrumentation (FTMAINSTR)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig arbeid med justerende muntlig 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.