TEK3023 - Nullfeils produksjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

• Introduksjon til nullfeilsproduksjon
• SCADA, MES-systemer, Industri 4.0 og håndtering av store datamengder
• Simulering og analyse av data
• Automatisert kvalitetsovervåkning
• Sensorsystemer og signalbehandling
• Maskinsyn / industrielle kamera og billedbehandling
• Prosessintegrert måling, Prosessmonitorering og styring
• Adaptiv prosesstyring
• Tilstandsbasert vedlikehold
• Kunstig intelligens, mønstergjenkjenning og optimeringsalgoritmer

Læringsutbytte

Kunnskap:
Forståelse og innsikt om:
• SCADA, MES-systemer, Industri 4.0 og håndtering av store datamengder
• Simulering og analyse av data
• Automatisert kvalitetsovervåkning
• Sensorsystemer og signalbehandling
• Maskinsyn / industrielle kamera og billedbehandling
• Prosessintegrert måling, Prosessmonitorering og styring
• Adaptiv prosesstyring
• Tilstandsbasert vedlikehold
• Kunstig intelligens, mønstergjenkjenning og optimeringsalgoritmer

Ferdigheter:
• Evne til å velge riktig teknologi for avansert nullfeilsproduksjon
• Evne til å styre implementering og anvendelse av tekenolog for nullfeilsproduksjon

Generell kompetanse:
• Kunnskap om avanserte metoder for nullfeilsproduksjon

Læringsformer og aktiviteter

• Forelesninger, litteratursøk, beregninger, gruppearbeid, workshops, seminarer, praktiske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
• 4 innleveringer, 3 må være godkjent for å gå opp til eksamen.
• Obligatoriske deltagelse på workshops/seminarer.

Eksamen:
• Prosjektoppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMAS)
Maskiningeniør (BIMAS-F)

Kursmateriell

• Kompendium basert på utdrag fra bøker
• Forskningsartikler som velges ut av emneansvarlig.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.