TEK3013 - Kvalitetsledelse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

• Introduksjon til kvalitetsledelse
• Kvalitetshuset, kvalitetssystemet
• Kvalitetsstandarder og sertifiserings/audit prosesser
• Strategisk planlegging og etablering av kvalitetssystemer
• Roller, ledelse og organisering av kvalitetsarbeid
• Avvikshåndtering
• Oppdatering og vedlikehold av kvalitetssystem hvordan gjøre kvalitetssystemet til et levende verktøy
• Riktig bruk av kvalitetsledelse verktøykasse: FMEA, Sherward diagram, 5 x hvorfor, QFD, APQP, PPAP, m.fl
• Styring gjennom måling, monitorering av ytelse, Key Perfomance Indicators
• Livsløpsvurderinger av kvalitetsarbeid og kvalitetssystem

Læringsutbytte

Kunnskap:
• Forståelse og innsikt om strategisk planlegging og oppbygging av kvalitetssystemer
• Forståelse og innsikt om ledelse av kvalitetsprosesser
• Kunnskap om gjeldene standarder som ISO 900X og ITAF/ ISO TS 16949
• Kunnskap om sammenhengen mellom kvalitet og vedlikehold, lean, produktutvikling
• Kunnskap om kvalitetsledelse verktøykasse, FMEA, Fiskebensdiagram, QFD etc.

Ferdigheter:
• Evne til å lede kvalitetsarbeid og fremme kvalitet i alle ledd i en organisasjon
• Evne til å lede audit prosesser
• Evne til å lede avviksbehandling
• Evne til å planlegge og implementere kvalitetsledelsesystem

Generell kompetanse:
• Kunnskap om grenselinjer mellom kvalitetssystemet og andre deler av organisasjonen
• Kunnskap om betydning for kvalitet for bærekraft for bedriften og samfunnet

Læringsformer og aktiviteter

• Forelesninger, litteratursøk, gruppearbeid wokshops/ seminarer. Det legges vekt på diskusjon og samarbeid for læring.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
• 4 innleveringer, 3 må være godkjent for å gå opp til eksamen.
• Obligatoriske deltagelse på workshops/seminarer.

Eksamen:
• Prosjektoppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMAS)
Maskiningeniør (BIMAS-F)

Kursmateriell

• Kompendium basert på utdrag fra bøker
• ISO/TS 16949
• Forskningsartikler som velges ut av emneansvarlig

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.