TEK3012 - Prosesstyring og vedlikehold

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

• Introduksjon til prosesstyring
• Prosessflyt og prosessbeskrivelser
• Toleranser, Prosessvariasjoner og prosesskapabilitet
• Målesystemer og målesystemanalyse
• Statistisk prosesstyring
• Planlegging og styring av vedlikehold, vedlikeholdsstrategi
• Operatørstyrt vedlikehold og Total produktuvtetslelelse (TPM)
• Reliability Centered maintenance, RCM

Læringsutbytte

Kunnskap:
• Kunnskap om forholdene mellom Toleranser, Prosessvariasjoner og prosesskapabilitet
• Kunnskap om måleusikkerhet og målesystemanalyse
• Kunnskap om statistisk og matematisk basis for Statistisk prosesstyring
• Kunnskap om operatørstyrt vedlikehold og Total produktuvtetslelelse (TPM)
• Kunnskap om Reliability Centered maintenance (RCM)

Ferdigheter:
• Beskrive prosesser og prosessflyt
• Innføre og vurdere effekten av statistisk prosesstyring
• Gjennomføre måleusikkerhetsstudier og målesystemanalyse
• Planlegging og styre vedlikehold og utarbeide en vedlikeholdsstrategi
• Gjennomføre en RCM-analyse (Reliability Centered Maintenance)

Generell kompetanse:
• Forståelse for de matematiske og tekniske forutsettinger for prosesstyring og vedlikeholdsstyring.
• Anvende programvare for SPC og vedlikeholdstyring
• Kan vurdere effemten av toleranser prosessvarasioner og kapabilitet

Læringsformer og aktiviteter

• Forelesninger, litteratursøk, beregninger, gruppearbeid, workshops, seminarer, befaringer.
• Opplæring i programvare for SPC.
• Praktiske øvinger i SPC og vedlikeholdsstyring.

Obligatoriske arbeidskrav: 4 innleveringer og 3 må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Eksamen kontinuasjon:
Neste gang emnet går ordinært, eller i henhold til eksamensplan.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMAS)
Maskiningeniør (BIMAS-F)

Kursmateriell

• Kompendium basert på utdrag fra bøker
• ISO/TS 16949
• Forskningsartikler som velges ut av emneansvarlig

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.