course-details-portlet

TEGN2003 - Språk og kommunikasjon i teori og praksis 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 20 minutter E

Faglig innhold

Dette emnet bygger på Språk og kommunikasjon i teori og praksis 1 og Norsk tegnspråk 3, med praksis. I dette emnet arbeider vi videre med temaet språk og makt, nå fra et majoritets- og minoritetsperspektiv. Vi utvider og utdyper kunnskaper om sjanger, stil og register på norsk, og begynner å arbeide med å finne tilsvarende uttrykksformer på norsk tegnspråk. Vi ser på grunnleggende forskjeller mellom direkte kommunikasjon og tolkemediert kommunikasjon, blant annet i profesjonelle samtaler. Det legges stor vekt på å utvikle språkforråd og språklige ferdigheter i både norsk og norsk tegnspråk. Arbeidsformene fra Språk og kommunikasjon i teori og praksis 1 og fra Norsk tegnspråk 3 videreføres, og studentene får en innføring i punktskrift

Læringsutbytte

Kandidaten

-har inngående kunnskaper om språk og makt fra et minoritets- og majoritetsperspektiv

-har kunnskap om grunnleggende forskjeller mellom direkte kommunikasjon og tolket kommunikasjon

-kan arbeide selvstendig med å utvikle sitt språkforråd og sine språklige ferdigheter på norsk tegnspråk og på norsk innenfor nye domener

-kan presentere kunnskap tilpasset ulike situasjoner

-kan analysere og finne mening i tekster på norsk tegnspråk

-har kunnskap om og kan skrive og lese punktskrift på et begynnernivå

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppediskusjoner, øvinger, arbeid med egne språkferdigheter.

Obligatoriske aktiviteter:

80% obligatorisk oppmøte. (Manglende oppmøte kan kompenseres i henhold til instruksjoner fra faglærer.)

1. Fremlegg knyttet til utvikling av språkforråd og teksttyper. 2. «Discourse mapping» av en tekst på norsk tegnspråk. 3. Muntlig fremlegg knyttet til språk og makt. 4. En kort prøve i å lese og skrive punktskrift.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • Fremlegg knyttet til utvikling av av språkforråd og teksttyper
  • Discourse mapping. Skriftlig
  • Muntlig fremlegg
  • Punktskriftprøve
  • 80% obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Muntlig eksamen på norsk tegnspråk i grupper à 3 til 5 studenter med individuell karakter. Studentene skal forberede seg på å delta i en faglig diskusjon på inntil 20 minutter der hver student skal holde et kort innlegg og aktivt delta i diskusjonen om temaet. Diskusjonen skal ledes av studentene der faglærer kan delta og det skal være ekstern sensor til stede. I forberedelsesfasen er alle hjelpemidler tillatt, under diskusjonen er ingen hjelpemidler tillatt.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Norsk tegnspråk (LTBATGTOLK)

Forkunnskapskrav

Språk og kommunikasjon i teori og praksis 1, Norsk tegnspråk 3, med praksis. Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelor i norsk tegnspråk

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk, Norsk tegnspråk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tegnspråk og tolking
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU