course-details-portlet

TDT4287 - Algoritmer for bioinformatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet tar for seg algoritmiske metoder med anvendelser innen bioinformatikk, med et spesielt fokus på strengbehandling.

Læringsutbytte

Studenten skal kunne anvende, og til dels modifisere, kjente metoder for å løse bioinformatiske problemer. Det vil også bli lagt noe vekt på selvstendig og kreativ anvendelse av generelle algoritmiske metoder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Hvis få studenter tar emnet kan forelesningene erstattes med kollokvier. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Jones & Pevzner: An introduction to bioinformatics algorithms (MIT Press, 2004). Artikler og utdelt materiale. (Det tas forbehold om endringer.)

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2011

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Algoritmekonstruksjon
  • Bioinformatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 05.12.2011 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU