TBYG3014 - Selvstudium

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Studenter med spesielle interessefelt gis anledning til å gjennomføre et ledet selvstudium innen et valgt fagområde.

Læringsutbytte

Gjøre rede for vitenskapelige arbeidsmetoder
Finne og tilegne seg ny kunnskap på et ingeniørfaglig arbeidsområde som gir fordypning
Presentere et studie på et fordypningstema

..

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudie og prosjektarbeid

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig fremlegg av prosjektresultatet

Mer om vurdering

Etter avtale med instituttleder.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (FTHINGBY)

Forkunnskapskrav

Emnet tilbys kun etter innvilget søknad til faggruppeleder. Søknad innvilges kun i særlige tilfeller. Studenten må være opptatt i 3. årskurs bachelor bygg NTNU eller som innreisende/internasjonal student NTNU.

Kursmateriell

Studenten må selv søke litteratur som støtter emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.