course-details-portlet

TBYG3014 - Selvstudium

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Studenter med spesielle interessefelt gis anledning til å gjennomføre et ledet selvstudium innen et valgt fagområde.

Læringsutbytte

Gjøre rede for vitenskapelige arbeidsmetoder
Finne og tilegne seg ny kunnskap på et ingeniørfaglig arbeidsområde som gir fordypning Presentere et studie på et fordypningstema.
Studenten skal selv foreslå og få godkjent læringsutbytte.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudie og prosjektarbeid

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig fremlegg av prosjektresultatet

Mer om vurdering

Etter avtale med studieprogramleder.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (FTHINGBY)

Forkunnskapskrav

Emnet tilbys kun etter innvilget søknad til studieprogramleder. Søknad innvilges kun i særlige tilfeller. Studenten må være opptatt i 3. årskurs bachelor bygg NTNU Trondheim (FTHINGBY) eller som innreisende/internasjonal student NTNU Trondheim.

Kursmateriell

Studenten må selv søke litteratur som støtter emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU