TBT4505 - Bioteknologi, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

I fordypningsemnet velges to fordypningstema som hver er 3.75 sp, til sammen 7.5 sp. Temaer som inngår i fordypningsemnet ved institutt for bioteknologi er:


- Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging - (Marit Sletmoen, E. Almaas).

- Biopolymere materialer - funksjonalitet og anvendelser (K.I. Draget).

- Bioinformatikk (Rahmi Lale) - undervises ikke i 2017/2018.


Fordypningstema (3,75 sp) fra andre institutt kan velges etter avtale med emnets koordinator.

Det avholdes eksamen i hvert av de valgte fordypningstema.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten:
- Ha en fordypning i aktuell teknologi, problemstillinger og anvendelsesområder innen de valgte tema.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i temaene vil være basert på forelesninger, kollokvier, ledet selvstudium, øvinger, rapportskriving og muntlig presentasjon. Emnet undervises på engelsk dersom internasjonale masterstudenter følger emnet.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBT4700 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 D 01.12.2017 09:00 R D1-102 Datasal , JB30
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.