TBT4500 - Bioteknologi, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Fordypningsordningen er satt sammen av et prosjektarbeid med belastning 15 sp samt fordypningsemne på 7,5 SP. Prosjektarbeidet vil vanligvis være knyttet til pågående forskningsprosjekter ved instituttet. Det legges vekt på at studentene skal lære å arbeide systematisk innenfor det aktuelle tema, samt lære å skaffe seg detaljkunnskaper gjennom litteraturstudier og praktisk arbeid.

Fordypningsprosjektet er et laboratorieprosjekt hvor det kan velges oppgaver innen biopolymerkjemi, marin biokjemi, molekylærgenetikk/mikrobiologi, biokjemiteknikk, systembiologi, næringsmiddelkjemi og miljøbioteknologi. Prosjektet kan også utføres ved samarbeidende forskningsinstitusjoner og industri.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten:
- Ha innsikt og dybdekunnskap innenfor sentrale deler av prosjektets fagområde.
- Ha fått trening i selvstendig planlegging av eksperimentelt arbeid og systematisk bearbeiding og tolking av faglig data og informasjon.
- Ha fått erfaring og trening i muntlig og skriftlig fremleggelse av eksperimentelle data.

Læringsformer og aktiviteter

Individuell eller gruppebasert gjennomføring av prosjektarbeidet under veiledning av faglærer.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBT4700 15.0 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.