TBT4140 - Biokjemiteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Fermenteringsteknologi, Materialbalanser, Energibalanser, Blanding og oppskalering, Massetransport (Oksygenoverføring), Enhetsoperasjoer (Nedstrømsprosesser). Homogene reaksjoner, Bioreaktor-teknologi, Klassisk og moderne utvikling og eksempler på industrielle bioteknologiske prosesser. Laboratorieøvinger med laboratorieskala fermentor.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
- Presentere enhetsoperasjoner samt grunnprinsippene for basismetoder i produksjonsteknikk for biologisk baserte produkter.
- Beregne utbytte og produksjonshastigheter i en biologisk produksjonsprosess og tolke måledata.
- Beregne oksygenbehov og oksygenoverføring i en biologisk produksjonsprosess.
- Gjøre rede for viktige mikrobielle industrielle prosesser.
- Gjøre rede for tradisjonell og moderne metoder for optimalisering av biologisk baserte produksjonsprosess.
- Gjøre rede for og diskutere dagens og fremtidige områder innen industriell bioteknologi (eks ”bio-fuel, bio-refinery, sustainable chemistry”).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratorieøvinger (lab undervises intensivt). Emnet undervises på engelsk dersom internasjonale masterstudenter følger emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK4040 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 12.12.2017 09:00 E3 , R D1-102 Datasal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.