TBBY3201 - Tverrfaglig utøving 2

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset er en fortsettelse på kurset Bygningshistorie 1 og tar sikte på å gi en ytterligere bakgrunn og kunnskap om tidligere generasjoners byggekultur. Kurset behandler også tradisjonell teknologi og tradisjonshåndverk på et generelt grunnlag og på ulike emneområder for å kunne møte dagens utfordringer på bestående bygninger.
Øvinger, befaringer og egen innsats på hjemstedet for å dokumentere stedsforståelse og en lokal forankring til byggeskikken vil være sentralt

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten har kunnskap om bygningshistorien og bygningsteknologiens historie hva gjelder stedsforståelse, byggeskikk, stil, konstruksjoner, materialer og verktøy

Ferdighet: Studenten er i stand til å redegjøre for ulike epoker i norsk og europeisk arkitekturhistorie. Studenten er i stand til å redegjøre for ulike byggetradisjoner i Norge

Generell kompetanse: Studenten skal kunne formidle fagkunnskap om bygningshistorie og byggetradisjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og prosjektarbeid

Obligatoriske aktiviteter

  • Refleksjonsrapport

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern (FTTRADBYGG)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Anbefalt litteratur:
Gamle trehus, Universitetsforlaget 2011, Forfatter: Tore Drange/Hans Olav Aanensen/ Jon Brænne, ISBN/EAN: 9788205401433. Fem Pelare. Stig Robertson ISBN: 9789170292460. Cornell, Elias: Byggnadstekniken
Vad berättar en by? Riksantikvarieämbetet, Blomkvist, Nils, Strömberg Lars G., Berg Kristian, Bergström Carin
ISBN 91-7192-908-8
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på it ́s learning innen semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.