course-details-portlet

TBA4955 - Jernbane, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten skal gjennom arbeidet fordype seg i en spesifikk problemstilling og tilegne seg detaljerte kunnskaper innen det valgte tema.

Ferdigheter:
Kandidaten skal kunne planlegge og gjennomføre et vitenskapelig arbeid, innhente relevant litteratur, benytte vitenskapelige metoder og relevante datatekniske verktøy, og skrive en vitenskapelig rapport.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan jobbe selvstendig med en vitenskapelig problemstilling, beherske aktuell fagterminologi og vurdere sitt eget arbeid kritisk og plassere det i en større faglig sammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid med veiledning. Veiledningen blir primært gitt på engelsk, men kan også bli gitt på norsk.

Mer om vurdering

Informasjon om skriving av masteroppgaven finner du her: Oppgaveskriving, se spesielt Rutiner for oppstart og innlevering av masteroppgaver og studieområde sivilingeniør/teknologi.
Masteroppgaven skal leveres i NTNUs eksamenssystem Inspera Assessment
Frist for innlevering av masteroppgaven er 20 uker fra oppstartdato (6 uker ekstra hvis masteroppgaven i utføres i utlandet) +7 dager for påske/jul. Dersom du blir forsinket med oppgaven må du søke fakultetet om utsatt frist. Hvis du stryker på masteroppgaven har du lov til å levere ny eller revidert masteroppgave én gang. Dersom du ikke er fornøyd med karakteren, kan du ikke forbedre karakteren ved frivillig gjentak. Sensurfristen på masteroppgaver er tre måneder.

Forkunnskapskrav

Eksamen i nødvendige grunnlagsemner på masternivå for temaet i masteroppgaven.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: 

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

-

Fagområde(r)
  • Veg og samferdsel
  • Jernbanebygging
  • Vegbygging
  • Samferdselsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU