TBA4950 - Industriell økologi, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

I dette emnet utføres masteroppgaven knyttet til fagområdet industriell økologi ved Institutt for vann- og miljøteknikk. Studenter velger og utformer opplegg og innhold for sitt arbeid i fellesskap med faglærer, og eventuelt i samråd med ekstern biveileder fra bedrift eller forvaltning. Arbeidet knyttes opp mot en eller flere av følgende tema: - Teknologi og utforming av systemer eller deler av systemer for behandling og gjenvinning av avfall. - Materialstrømanalyse anvendt på definerte systemer (bedrift, sektor, samfunn, globalt). - Analyse av miljø og økonomi prestasjon i livsløpsperspektiv i definerte systemer.

Læringsutbytte

Ingress: Studenten skal gjennomføre en masteroppgave innen fagområdet.

Kunnskaper: Benytte vitenskapelige arbeidsmetoder ved gjennomføring av et selvstendig arbeide innen fagområdet.

Ferdigheter: Studentene skal være i stand til å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en hovedoppgave i hht. vedtatte standarder.

Generell kompetanse: Dokumentert vitenskapelig kompetanse ved gjennomføring av masteroppgave innen fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig masteroppgave med veiledning. Oppgaven kan helt eller delvis utføres ved en bedrift, etter avtale med faglærer.

Forkunnskapskrav

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.