TBA4501 - Eiendomsledelse og forvaltning, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Tema for prosjektarbeidet kan være av utredningsarbeid av en forskningskarakter som er relevant for samfunnet, ombyggingsprosjekter eller bygg med vernestatus under planlegging eller utførelse. Som del av prosjektarbeidet gis en innføring i hvordan skrive et forskningspaper med abstract. Alle skal levere abstract på engelsk etter bestemt format i tillegg til norsk besvarelse. Aktuelle oppgaver for prosjektarbeidet kan være innenfor ombyggingsteknikk/modernisering av bygninger, bygningsvern, bygg- og eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling, statlig- og kommunal eiendomsforvaltning, brukerperspektivet (kundefokus og kundetilfredshet), arealeffektivitet og tilpasningsdyktighet serviceleveranseavtaler eller kombinasjoner av disse. Arbeidet kan utføres individuelt eller i gruppe og skal resultere i en prosjektrapport. Prosjektarbeidet vil kunne utformes som et forprosjekt til masteroppgaven.

Læringsutbytte

Studenten skal gjennomføre en masteroppgave innen fagområdet.

Kunnskaper:
Benytte vitenskapelige arbeidsmetoder ved gjennomføring av et selvstendig arbeid innen fagområdet.

Ferdigheter:
Studentene skal være i stand til å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en vitenskapelig prosjektoppgave i hht. vedtatte standarder.

Generell kompetanse:
Dokumentert vitenskapelig kompetanse ved gjennomføring av prosjektoppgave innen fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4500 7.5 01.09.2008
TBA4740 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
01.12.2017

Innlevering
20.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.