course-details-portlet

TBA4400 - Innovasjon for en digitalisert bygg- og anleggsnæring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 5/100 1 uker A
Rapport 60/100 13 uker A
Oppgave 5/100 1 uker A
Oppgave 5/100 1 uker A
Semesterprøve 5/100 30 minutter A
Muntlig eksamen 10/100 20 minutter A
Semesterprøve 5/100 30 minutter A
Semesterprøve 5/100 30 minutter A

Faglig innhold

Emnet fokuserer på innovasjon og kreativ utforsking av nye digitale teknologier – og hvordan de anvendes for å løse nåværende og/eller fremtidige oppgave i bygg, anlegg og eiendom (BAE)-næringen. Studenten skal få innsikt i prinsipper for produkt- og prosessutvikling for å løse spesifiserte oppgaver. Studentene skal jobbe tett sammen med programvareutviklere og bedrifter/organisasjoner i byggenæringen for å utvikle nye produkter eller tjenester (prosesser) for å løse nåværende eller fremtidige oppgaver relatert til informasjonssystemer. Dette skal demonstreres/dokumenters ved utvikling av en forretningsmodell for et egenutviklet digitalt produkt/tjeneste.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal deltakerne selvstendig ha følgende:
Kunnskaper om:
- innovasjonsstrateger, produkt- og prosessutvikling
- implementering digitale teknologier i BAE-næringen
- kommersielle digitale teknologier relevant for BAE næringen
- relevant teknologi for digitalisering av BAE-næringen.
- forskning og utvikling innen digitale utstyrs- og programvareløsninger

Ferdigheter til å:
- utarbeide en forretningsplan for utvikling av en digital teknologi
- utarbeide en implementasjonsplan for digitale teknologier knyttet til spesifiserte arbeidsoppgaver for en bestemt (type) organisasjon/kundegruppe
- bruke metoder for systematisk utprøving av digitale teknologier knyttet til spesifiserte arbeidsoppgaver i BAE-næringen

Generell kompetanse til å:
- identifisere sentrale elementer som kjennetegner innovasjonsledelse
- identifisere teknologiske, organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til utvikling og implementering av digitale teknologier i BAE-næringen
- demonstrere bruk av nye digitale teknologier og arbeidsprosesser for løsning av eksisterende /fremtidsrettede oppgaver i BAE-næringen

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres som prosjektstøttet og problemrelatert læring. I dette inngår forelesninger, øvinger, selvstudie, gruppearbeid og diskusjoner, samt case studer i reelle oppgaver innen bygg, anlegg og infrastruktur næringen. Det legges vekt på diskusjoner og samarbeid mellom deltakerne og initiativ ovenfor næringen. Hoveddelen av prosjektrapporten gjennomføres i grupper på 3-5 studenter.
Formidling og veiledning gjennomføres hovedsakelig nettbasert. Det planlegges en oppstartsamling på NTNU Gjøvik, samt en studietur til bedrifter i Oslo-området.

Emnet gjennomføres som komprimerte undervisningsmoduler i midtre- og siste del av vårsemesteret (undervises etter TBA4415, og delvis i parallell med TBA4410).

Ved få studenter vil undervisningen gjennomføres som blended learning; kominasjon av samlinger på Gjøvik, nettbasert undervisning og veiledning.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Mappen består av prosjektrapport 60%, presentasjon 10%, oppgaver 15% og kunnskapstester 15%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter og gis individuelt. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Emnet er prosjekt- og problembasert, sli at faglitteratur som er relevant for gjennomføring av prosjektoppgave velges av studenten i samarbeid med veiledning av emneansvarlig.

Felles faglitteratur består av utdrag, ca. 300 sider, fra:
Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want (Strategyzer) av Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Gregory Bernarda, Alan Smith & Trish Papadakos. Forlag: John Wiley & Sons; 1 edition (30 okt. 2014), ISBN-13: 978-1118968055, 320
Ten Types of Innovation: The Discipline of Building Breakthroughs av Larry Keeley, Helen Walters, Ryan Pikkel & Brian Quinn. Forlag: John Wiley & Sons; 1 edition (19 april 2013), ISBN-13: 978-1118504246, 276 sider
Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers av Alexander Osterwalder & Yves Pigneur. Forlag: John Wiley & Sons; 1 edition (20 aug. 2010), ISBN-13: 978-0470876411, 288 sider
Supplerende litteratur
Operating Model Canvas by Van Haren Publishing (Editor) Forlag: van Haren Publishing; 1 edition (2 mars 2017). ISBN-13: 978-9401800716, 224 sider
Litteratur relatert til gjennomføring av prosjektoppgaven

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Bygge- og anleggsteknologi
  • Informasjonssystemer
  • Integrert bygningsteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Semesterprøve 5/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesterprøve 5/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesterprøve 5/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 10/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 5/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 5/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 5/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 60/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU