course-details-portlet

TBA4140 - Murkonstruksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Fasthetslære for bærende murverk av tegl- og blokkmaterialer. Dimensjonering av vegger, søyler og bjelker/overdekninger i uarmert og armert murverk. Sammensetning av og egenskaper for murverkets delmaterialer og ferdig murverk. Bruk av enkle statiske modeller for beregning og dimensjonering av bygninger og bygningsdeler av bærende murverk. Prosjektering, utforming og utførelse av bygningsdeler og detaljer. Utførelse av murverksarbeider.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap i dimensjonering og prosjektering av murkonstruksjoner og bygninger i murverk.

Kunnskap
Studenten skal ha kunnskap om:
- Fasthetslære for bærende murverk av tegl- og blokkmaterialer.
- Dimensjonering av vegger, søyler og bjelker/overdekninger i uarmert og armert murverk.
- Sammensetning av og egenskaper for murverkets delmaterialer og ferdig murverk.
- Bruk av enkle statiske modeller for beregning og dimensjonering av bygninger og bygningsdeler av bærende murverk.
- Prosjektering, utforming og utførelse av bygningsdeler og detaljer.
- Utførelse av murverksarbeider.

Ferdigheter
Studenten kan:
- Dimensjonere og kapasitetskontrollere lastbærende vegger, søyler og bjelker/overdekninger.
- Forklare statisk virkemåte til murkonstruksjoner.
- Beskrive tiltak for fuktsikring, varmeisolering, lydisolering og brannisolering av murkonstruksjoner.
- Dimensjonere bevegelsesfuger i murverk.
- Velge materialer og utførelse for bestandige murkonstruksjoner.
- Skissere utforming og materialbruk i bygningsdeler og tilslutningsdetaljer.
- Benytte Byggforsk Kunnskapssystemer som et arbeidsverktøy.

Generell kompetanse
Studenten har:
- En praktisk anvendelig forståelse for krav, påkjenninger og byggetekniske, bygningsfysiske og materialmessige sammenhenger som grunnlag for utforming av bygningsdeler og bygninger som oppfyller krav til pålitelighet, funksjonsdyktighet og bærekraft.
- God bakgrunn for å kommunisere med andre fagdisipliner (arkitekt, VVS, EL, Brann etc) som er involvert i prosjektering, bygging og drift av bygninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regne- og laboratorieøvinger. Undervisningen gjennomføres i samarbeid med Institutt for konstruksjonsteknikk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendiesamling.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB3020 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2015

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: -

-

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet

Telefon: 73 59 46 40

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 30.11.2015 09:00
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Sommer KONT Muntlig eksamen 100/100 08.08.2016
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU