TALM3005 - Innovasjon og økonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 uker A

Faglig innhold

Utvikling forretningsplan og strategi for gründere og organisasjoner i endring:
En god idè.
Hvem bør jeg jobbe sammen med?
Markedsplan og strategier.
Forretningssystem.
Prosjektstyring og gjennomføringsplan.
Lønnsomhetsvurdering, verdivurdering av selskapet og finansiering. Emisjoner og kapitalforhøyelser.
Risiko.
Jus og avtalerett.
Aksjonæravtaler.
Forbrukeradferd.
Behov, annerledeshet og produktstrategi.
Nettverk og markedspåvirkning.
Markedsmuligheter.
Formålet og bruk av regnskap.
Det dobbelte bokholders prinsipp.
Periodisering av inntekter og kostnader.
Bokføring av lønn, feriepenger, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.
Verdivurdering av eiendeler, immaterielle verdier og gjeld.
Resultat, balanse og likviditet.
Avslutning og analyse av regnskapet.

Læringsutbytte

Utvikle en forretningsplan med dybdekunnskap i markedsføring og strategisk tenkning. Få grunnleggende forståelse på hva marked, virkemiddelapparat og investorer krever for at produkt eller tjeneste kan kommersialiseres, kvalitetssikring av alle trinn i ideutviklingen. Presentasjonsteknikk, kreative prosesser og pitching. Studenten skal kunne bokføre vanlige økonomiske transaksjoner, inklusive lønn, feriepenger skattetrekk og merverdiavgift. Forstå en avslutning av et enkelt finansregnskap for et foretak, inndelt i resultatregnskap og en balanse ved slutten av en periode. Kunne forstå et årsoppgjør med enkle avslutningsposteringer og disponering av overskudd i enkeltpersonforetak og aksjeselskaper. Forstå de viktige nøkkeltallene for et selskap og hvordan selskapet kan finansieres.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og individuell oppgaveløsning. Studentene skal gjennomføre en muntlig presentasjon av forretningside omtrent halvveis i semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk muntlig presentasjon av foreløpig forretningsplan
  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

8 av 10 obligatoriske øvinger må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

  

Utsatt eksamen: mars

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (FTHINGBY)
Elektroingeniør (FTHINGEL)
Fornybar energi (FTHINGFEN)
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)
Logistikkingeniør (FTHINGLOG)
Maskiningeniør (FTHINGMA)
Materialteknologi (FTHINGMAT)
Olje- og gassteknologi (FTHINGOG)

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet.

Kursmateriell

 Kristoffersen, Trond (2016) Årsregnskapet - en grunnleggende innføring. 5. utg., Bergen, Fagbokforlaget. Kristoffersen, Trond (2016) Årsregnskapet - en grunnleggende innføring. Oppgavesamling med løsninger. 5. utg. Bergen, Fagbokforlaget.

Script og utdeling av forretningsplan under forelesninger. 

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 A
Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.