course-details-portlet

SYT3101 - Medisinsk perspektiv i avansert klinisk sykepleie

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Ulike sykdomstilstander og behandlingsformer:
- Hjerte- og karsykdommer
- Lungesykdommer
- Diabetes / endokrinologiske tilstander
- Sykdommer i nyre- og urinveier
- Sykdommer i mage- tarmsystemet
- Nevrologiske tilstander
- Blodsykdommer
- Geriatriske sykdommer
- Infeksjonssykdommer
- Væske/syre/base/elektrolytter
- Delier/forvirringstilstander
- Relevant farmakologi og medikamenthåndtering

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har
- bred, avansert kunnskap om ulike sykdomstilstander, behandlingsformer og relevant farmakologi

Ferdigheter:

Kandidaten kan
- viser forståelse for sikker bruk og kontroll av relevant medisinsk-teknisk utstyr
- ta medansvar for medisinske oppgaver i samarbeid med andre fagpersoner

Generell kompetanse:

Kandidaten
- utøver individuelt tilpasset sykepleie
- har inngående forståelse for egen rolle og eget ansvarsområde innenfor medisinsk behandling og sykepleiefaglig oppfølging

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudier, arbeid med studiespørsmål, forelesning og ferdighetstrening.

Obligatoriske aktiviteter:
Dokumentert obligatorisk aktivitet fra tidligere kan godkjennes.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent test i HHLR
  • Godkjent ett skriftlig arbeidskrav knyttet til medisinsk-teknisk utstyr

Mer om vurdering

Utsatt eksamen:
Utsatt skriftlig eksamen (5 timer) i påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Avansert klinisk sykepleie (VAKSP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Fullført bachelor i sykepleie.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU