course-details-portlet

SYG3101 - Medisinsk perspektiv i avansert klinisk sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

Ulike sykdomstilstander og behandlingsformer:
- Hjerte- og karsykdommer
- Lungesykdommer
- Diabetes / endokrinologiske tilstander
- Sykdommer i nyre- og urinveier
- Sykdommer i mage- tarmsystemet
- Nevrologiske tilstander
- Blodsykdommer
- Geriatriske sykdommer
- Infeksjonssykdommer
- Væske/syre/base/elektrolytter
- Delier/forvirringstilstander
- Relevant farmakologi og medikamenthåndtering

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har
- bred, avansert kunnskap om ulike sykdomstilstander, behandlingsformer og relevant farmakologi

Ferdigheter:

Kandidaten kan
- viser forståelse for sikker bruk og kontroll av relevant medisinsk-teknisk utstyr
- ta medansvar for medisinske oppgaver i samarbeid med andre fagpersoner

Generell kompetanse:

Kandidaten
- utøver individuelt tilpasset sykepleie
- har inngående forståelse for egen rolle og eget ansvarsområde innenfor medisinsk behandling og sykepleiefaglig oppfølging

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudier, arbeid med studiespørsmål, forelesning og ferdighetstrening.

Obligatoriske aktiviteter:
Dokumentert obligatorisk aktivitet fra tidligere kan godkjennes.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent ett skriftlig arbeidskrav knyttet til medisinsk-teknisk utstyr
  • Godkjent test i HHLR

Mer om vurdering

Utsatt eksamen:
Utsatt skriftlig eksamen (5 timer) i påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Fullført bachelor i sykepleie.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3101 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 09.10.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 0
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU