course-details-portlet

SYA3106 - Pasientsikkerhet

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Teamene omfatter
- Pasientsikkerhet i historisk perspektiv
- Pasientsikkerhetsarbeid i Norge og den vestlige verden
- Individ- og systemperspektiv innen pasientsikkerhet og forbedringsarbeid
- Pasientsikkerhet i lys av en Human Factors tilnærming
- Teamarbeid basert på prinsipper (elementer?) fra Team Stepps
- Pasientsikkerhetskultur
- Brukermedvirkning

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har
- inngående kunnskap om pasientsikkerhet og forbedringsarbeid
- inngående kunnskap og forståelse av evidens innen selvvalgt tema for forbedringsarbeidet
- inngående kunnskap om metoder og verktøy i forbedringsarbeid
- kunnskap om innovasjon og implementering av kunnskap og endringsprosesser

Ferdigheter
Kandidaten kan
- identifisere og problematisere muligheter og hindringer for pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid
- planlegge et forbedringsarbeid i klinisk sykepleie
- beskrive hva et systematisk kvalitets- og forbedringsarbeid innebærer

Generell kompetanse
Kandidaten kan
- identifisere behov for pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid
- vurdere tiltak med hensyn til pasientsikkerhet og forbedringsarbeidLæringsformer og aktiviteter

Ressursforelesninger, individuelle studier, gruppearbeid, seminar og muntlig presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 skriftlige innleveringer
  • Deltakelse i ett seminar

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen i gruppe (2-4 studenter).

Utsatt eksamen:
Utsatt eksamen/kontinuasjon i august.


Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Fullført bachelor i sykepleie.


Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYG3106 7.5 01.09.2019
SYT3106 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU