course-details-portlet

SYA3101 - Medisinsk perspektiv i avansert klinisk sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Ulike sykdomstilstander og behandlingsformer: - Hjerte- og karsykdommer - Lungesykdommer - Diabetes / endokrinologiske tilstander - Sykdommer i nyre- og urinveier - Sykdommer i mage- tarmsystemet - Nevrologiske tilstander - Blodsykdommer - Geriatriske sykdommer - Infeksjonssykdommer - Væske/syre/base/elektrolytter - Delier/forvirringstilstander - Relevant farmakologi og medikamenthåndtering

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har - bred, avansert kunnskap om ulike sykdomstilstander, behandlingsformer og relevant farmakologi Ferdigheter: Kandidaten kan - viser forståelse for sikker bruk og kontroll av relevant medisinsk-teknisk utstyr - ta medansvar for medisinske oppgaver i samarbeid med andre fagpersoner Generell kompetanse: Kandidaten - utøver individuelt tilpasset sykepleie - har inngående forståelse for egen rolle og eget ansvarsområde innenfor medisinsk behandling og sykepleiefaglig oppfølging

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudier, arbeid med studiespørsmål, forelesning og ferdighetstrening. Obligatoriske aktiviteter: Dokumentert obligatorisk aktivitet fra tidligere kan godkjennes

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent 1 skriftlig arbeidskrav knyttet til utvalgte sykdomstilstander
  • Godkjent test i HHLR
  • Deltakelse i 2 seminarer

Mer om vurdering

Utsatt eksamen: Utsatt skriftlig eksamen (5 timer) i påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Fullført bachelor i sykepleie.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYG3101 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 09.10.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C218 Ankeret/Hovedbygget 6
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU